ارتباط با ما :

 
 

دفتر نشریه: تهران - خیابان دکتر علی شریعتی، پایین تر از خیابان ملک، کوچه شکوري پلاك 1 طبقه سوم، واحد 9

تلفن : 77643491     77632195   77505157        نمابر : 4152 7752

پست الکترونیک info@monaqeseh.com :
 

 
 
 
 
 

تمامی حقوق این برنامه طبق قوانین نرم افزاری متعلق به نشریه مناقصه می باشد.

(تهیه شده توسط واحد انفور ماتیک نشریه مناقصه)